Bestyrelse

DVL-Lyngbys bestyrelse

Søren P. Petersen, Formand, webmaster

Frugtlunden 71, 3450 Allerød

+45 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk


Marianne Ottesen, Næstformand, sekretær

+45 4046 3354, ma.ottesen@gmail.com


John Bracker Larsen, Kasserer

+45 2137 3539, kaitnik1@gmail.com


Birgit Højmark Jensen

+45 4484 8913 / 2030 5163, birgithojmark@gmail.com


Erik Christiansen

+45 2346 2460, christiansen1@adslhome.dk


Lene Hansen

+45 2448 4012, lhabhn@gmail.com


Bestyrelsessuppleant:

Jørgen Rasmussen

Nina RasmussenRevisor: Michael Olsen

Revisor suppleant: Birgit Ahnfeldt-Mollerup


Landsmødedelegerede 2021:

Søren P. Petersen (fm), Marianne Ottesen, John Bracker Larsen

Suppleant: Hans Jørgensen, Lene Hansen


Illustrationer af Erik Bay

Fuglevad Vandmølle, hvor vi holder generalforsamling.

Bestyrelsesmøder

8/11 Erik Christiansen

10/1 Søren P. Petersen

14/3 Generalforsamling

21/3 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Formanden og medlemmerne

i bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling.


Du skal være medlem af DVL-Lyngby for at kunne stemme og for at blive valgt.

Ordinær generalforsamling

i Fuglevad Vandmølle:


Generalforsamling 2023 den 14/3 2023