Arrangementer

Arrangementer

Vores arrangementer - andet end vandreture - omfatter møder, foredrag, kurser og teaterbesøg.

Planlægningsmøder

2022:13/12

2023: 14/2, 11/4, 13/6

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyngby afdelings fremtidige ture, som skal med i ”VandreLiv”. Alle, som har lyst til at være med, evt. komme med gode ideer eller måske bare hilse på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby.

Pris: Gratis.

Tid: kl. 19.00 - 21.30.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk.Tirsdag, 14/3-2023: Generalforsamling

Program

19:00-20:15: Generalforsamling

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab

4.Indkomne forslag

5.Fremtidigt arbejde

6.Valg af

  1. Formand (hvert andet år)
  2. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  3. Revisor og suppleant
  4. Landsmødedeltagere (se DVL’s love.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

20:15-21:15 Foredrag

Efter generalforsamlingen er der et kort vandre-relevant foredrag.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.

Tid: Kl. 19.00.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk.