Arrangementer

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 23/3 2020

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

Arrangementer

Vores arrangementer - andet end vandreture - omfatter møder, foredrag, kurser og teaterbesøg.

Planlægningsmøder

2020: 15/4, 9/6

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyngby afdelings fremtidige ture, som skal med i ”VandreLiv”. Alle, som har lyst til at være med, evt. komme med gode ideer eller måske bare hilse på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby.

Pris: Gratis.

Tid: kl. 19.00 - 22.00.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk.


Tirsdag, 17/3-2020: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Regnskab

4.Indkomne forslag

5.Fremtidigt arbejde

6.Valg af

a.Formand (hvert andet år)

b.Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

c. Revisor og suppleant

d.Landsmødedeltagere (se DVL’s love)

7.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Efter generalforsamlingen vil vi fejre vores jubilarer ved kaffebordet, og aftenen afsluttes med et lille foredrag af geolog Steen Andersen, der bl.a. var med i projektet "Rudersdals Bjerge".

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.

Mødetid: kl. 19.00.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-lyngby.dk