Vandreture

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 14/01 2019

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

DVL-Lyngbys vandreture

På denne side finder du alle vores vandreture, som du ikke finder under Lørdags- & onsdagsture og Dagriverbanden.


Vores vandreture rangerer fra korte ture 2-9 km (mærket med grøn) over mellemlange ture fra 10-19 km (mærket med rødt) til de lange ture over 20 km (mærket med sort). Turenes længde er angivet i turannocen. Andre arrangementer er mærket med blåt.


Turene kan have forskellige sværhedsgrader fra lette på gode stier (som regel også de korte ture) til de teknisk svære i vanskeligt terræn (som regel på de længere ture).


Pris


Prisen for deltagelse er, hvis ikke andet er angivet i annoncen:

  • Medlemmer: Gratis.
  • Ikke-medlemmer: 30 kr.

Lørdag, 19/1: Søndersø og Flyvestation Værløse

Fra stationen går vi i rask tempo til Søndersø og herefter videre til Flyvestation Værløse. Her skal vi se på nogle af de oaser, der allerede er skabt eller er ved at blive skabt. Medbring forfriskning til pausen samt fornuftigt fodtøj.

Tur: 15-20 km.

Fra: Værløse St. kl. 13.00.

Til: Samme sted kl. 17.30.

Leder: Birgit Højmark, 2370 7373.

 

Søndag, 20/1: Vintertur fra Rungsted til Lyngby

Vi går en frisk vintertur fra Rungsted Kyst St. til Lyngby St. gennem skov og langs Mølleåen. Vi går rask til. Forhåbentlig vil vejret vise sig fra sin bedste side, så vi kan nyde den smukke vinterskov gennem Folehaven og Jægersborg Hegn samt langs Mølleåen til vores destination. Husk varmt tøj og forplejning til et par pauser.

Tur: 20-21 km.

Fra: Rungsted Kyst St. kl. 09:00.

Til: Lyngby St. kl. 15:00.

Leder: Lene Hansen, 2448 4012.

 

Søndag, 20/1: Amager Rundt – etape 2 af 3

Vi oplever stemningen i Nokken, nyder udsigten over Københavns Havn, hører om Kalvebod Fæl-led og drikker vores medbragte kaffe i Pinseskoven. Hastighed (start-slut): Ca. 5,6-5 km/t. Fodtøj: Vandrestøvler.

Tur: Ca. 21 km.

Fra: Christianshavns St. ved elevatoren kl. 10.00.

Til: Vestamager St. ca. kl. 15.00.

Leder: Karsten R. Hansen, 3020 0256.

 

Søndag, 27/1: Furesøen rundt

Fra Holte går vi Furesøen rundt. Vi passerer bl.a. Vaserne, Dumpedalsrenden, Høje Klint, Skalle-panden, Nattergalelunden, Furesøbad, Nørreskov, Frederiksdal Skov, Hjortholm, Mølleåen, Frede-riksdal, Luknam og Næseslottet. En smuk tur. Tempo ca. 5 km/t.

Tur: 24 km.

Fra: Holte St. kl. 09.00.

Til: Samme sted kl. 15.30.

Leder: Michael Olsen, 3031 3270.

 

Søndag, 3/2: Københavns befæstning II

Kombinerer oplevelserne af natur, historie, motion og godt selskab ved 2 herlige vandreture over 2 søndage.

Der kommer lidt fortællinger undervejs.

Vi fortsætter turen langs Københavns befæstning ved at følge Vestvolden fra Husum Station til Avedøre Station. Turlederne fortæller om de forskellige forsvarsanlæg ved og omkring volden, fx kaponierer, krudtmagasiner, batterier mv. Vi passerer bl.a. Ejby-bunkeren og går selvfølgelig oppe på Vestvolden, hvor det er tilladt og muligt. Husk solidt fodtøj og den varme jakke.

Tur: 16 km.

Fra: Husum St. kl. 09.00.

Til: Avedøre St. kl.15.00.

Leder: Jørgen Rasmussen, 2057 8982, og Erik Christiansen, 2346 2460.

 

Søndag, 10/2: Dyrehavens vandrere

Gå med på vores månedlige vandreture i den dejlige gamle dyrehave, hvor vi følger dyre- og plante-livet på skiftende årstider. Vi går forskellige ruter, således at vi får set alle de dejlige steder. Vi hol-der en lille pause undervejs.

Emnet denne gang er parforcejagtens historie, afvikling og indflydelse på landskabet/skoven. Un-dervejs skal vi lige hilse på den skandinaviske og slesvigske sten samt mindestenen for Georg Bran-des m.m. – og naturligvis se, hvor langt genopbygningen af de nedbrændte Dyrehavsbakke-restauranter er kommet.

Tur: 6-8 km.

Fra: Klampenborg St. kl. 14.10.

Til: Samme sted kl. 16.30.

Leder: Jørgen Rasmussen, 2057 8982.

 

Tirsdag, 12/2: Planlægningsmøde

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyngby afdelings fremtidige ture, som skal med i ”Van-dreLiv”. Alle, som har lyst til at være med, evt. komme med gode ideer eller måske bare hilse på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby.

Fra: kl. 19.00.

Til: kl. 22.00.

Leder: DVL-Lyngby, 2627 4289.

 

Søndag, 17/2: Rundtur fra Lyngby

Vi går fra Lyngby over Ørholm, Slotsparken, Mølleå, Runde Bakke og Borre Bakke. Hastighed 4 km/t.

Tur: 13 km.

Fra: Lyngby Station kl. 10:00.

Til: Lyngby Station kl. 15:00.

Leder: John Bracker Larsen, 2137 3539.

 

Lørdag 23/2: Viken - Helsingborg, Sverige

Øresundsleden byder på flot natur med flade strandenge og små fiskerlejer. Efter at have passeret Sofiero Slot går vi op på den langstrakte skråning Landborgen (Landborgspromenaden), hvorfra vi kan nyde den flotte udsigt over Øresund.

Tur: 16 km. Blå/4-5/16.

Fra: Helsingør St. kl. 8.45 ved Scandlines billetkontor.

Til: Samme sted kl. 17.20.

Turen er kun for medlemmer, max. 20 deltagere. Prisen er excl. færgebillet 50 kr.

Tilmelding senest 16/02-2019 på steen.malmlin@gmail.com eller ring. Detaljer om turen og information vedr. betaling tilsendes efter tilmelding.

Ledere: Lyngby Erik Christiansen, 2346 2460 og fra Nordsjælland Steen Malmlin, 5070 0308.

 

Søndag, 24/2: Glemte kæmper – Thomas på bjerget og Lille Tilde

Vi skal finde to af de glemte kæmper, Thomas på bjerget, der gemmer sig i Albertslund, og Lille Tilde, der befinder sig i Vallensbæk. På turen fortælles lidt om områderne og seværdigheder. Hastighed ca. 4,5 km i timen; der vandres på asfaltvej, grusveje og stier. Medbring forplejning, siddeunderlag, påklædning efter vejret og solidt fodtøj.

Tur: 14 km.

Fra: Albertslund St. kl. 10.00.

Til: Samme sted kl. 14.30.

Leder: Nina Rasmussen, 2948 2598.

 

Lørdag, 2/3: Springtime Maraton

Traditionen tro er det tid til en forårstur fra Hillerød St. op gennem Gribskov og tilbage igen. Farten vil være 5,5 til 6 km/t.

Tur: 42,195 km.

Fra: Hillerød St. kl. 08:15.

Til: Samme sted kl. 18:30.

Leder: Hans Jørgensen, 2560 8960, hans@hjjit.dk.

 

Tirsdag, 19/3-2019: Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Efter generalforsamlingen vil vi fejre vores jubilarer ved kaffebordet, og aftenen afsluttes med foredraget:

Helt på toppen

Per Bak Olesen vil fortælle om og vise fotos fra sin tur til toppen af Mont Blanc i 1996. Han vil fortælle om alle strabadserne og om glæden ved at gennemføre bestigningen.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lyngby.

Mødetid: kl. 19.00.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289, formand@dvl-Lyngby.dk