Vandreture

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 16/8 2018

DVL-Lyngbys vandreture

På denne side finder du alle vores vandreture, som du ikke finder under Lørdags- & onsdagsture og Dagriverbanden.

 

Vores vandreture rangerer fra korte ture 2-9 km (mærket med grøn) over mellemlange ture fra 10-19 km (mærket med rødt) til de lange ture over 20 km (mærket med sort). Turenes længde er angivet i turannocen. Andre arrangementer er mærket med blåt.

 

Turene kan have forskellige sværhedsgrader fra lette på gode stier (som regel også de korte ture) til de teknisk svære i vanskeligt terræn (som regel på de længere ture).

 

Pris

Prisen for deltagelse er, hvis ikke andet er angivet i annoncen:

  • Medlemmer: Gratis.
  • Ikke-medlemmer: 30 kr.

Lørdag, 18/8: Barokhaven, sommer

Sommerturen til Gl. Holtegaards Barokhave starter ved Skodsborg st., en af de smukke kystbanestatio-ner. Turen vil bringe os gennem Jægersborg Hegn, Kohaven og Eventyrskoven. Forhåbentlig vil Ba-rokhaven vise sig fra sin smukkeste og mest blomstrende side. Tempoet vil være moderat, omkring 4,5 km/t.

Tur: Ca. 14 km.

Fra: Skodsborg st. kl. 10.00.

Til: Samme sted kl. 14.30.

Leder: Conny Rom Petersen, 2146 3707.

 

Søndag, 19/8: Maritim vandring: Den røde tråd

Vi fortsætter de maritime vandringer – i dette tilfælde stafetten rundt langs Sjællands kyster, også kal-det Den røde Tråd. Fra Helsingør holder vi os så nær Øresundskysten som muligt, men afvigelser kan forekomme for ikke at gå langs de befærdede veje hele tiden. For det meste asfalt, ca. 4,5 km/t.

Tur: Ca. 10 km.

Fra: Helsingør st. kl. 10.00

Til: Humlebæk st. ca. kl. 14.00

Leder: Erik Christiansen, 2346 2460.

 

Lørdag, 25/8: Rudersdal Vandremaraton

Rudersdal Vandremaraton fører os gennem det malerisk flotte område i Rudersdal, langs Furesø, Sjæl-sø, Øresund, skovsøer og Mølleåen, gennem åbne landskaber og tæt skov, gennem dale og over bak-ker. Det bliver en rejse på 42.195 m gennem området. Ruten går fortrinsvis langs RudersdalRuten, men med afvigelser. Undervejs er der fem pauser til den medbragte mad og drikke. Vi sørger for, at der er vand til genopfyldning af jeres vandflasker hver ca. 8 km – undtagen de første 16 km - og i den ene af de fem pauser inviterer vi på kaffe og kage. Vi går i samlet flok i jævnt tempo (5,3 km/time) under ledelse af turlederen.

Tilmelding: For at deltage skal du registreres enten ved at sende os en e-mail til RudersdalRuten@dvl-lyngby.dk med navn, adresse, alder og medlem eller ikke-medlem af DVL eller ved at møde op ca. kl. 07.30 på startstedet: Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød. Spørgsmål: soren.p.petersen@rom-petersen.dk.

Tur: 42,2 km.

Fra: Birkerød Idrætscenter kl. 08.00. Mødetid: Kl. 7.30.

Til: Samme sted ca. kl. 18.30.

Pris: 20 kr., ikke-medlemmer 50 kr.

Ledere: Søren P. Petersen, 2627 4289; Hans Jørgensen, 2560 8960; Michael Olsen, 3031 3270.

 

Søndag, 26/8: Maritim vandring: Langs de 8 søer: Fra Birkerød st. til Birkerød st.

Vi skal se vand, vand og vand (fra i alt 8 søer), samtidig med at vi nyder naturen og lader vandrestøv-lerne fornøje sig med højdemetrene. Turen er i kuperet terræn, hastigheden 5,5 km/t (hurtig gang), 5-6 pauser (lidt vejrafhængigt).

Tur: 44 km.

Fra: Birkerød st. (ved 7-Eleven), kl. 08.00.

Til: Samme sted, kl. 18.00.

Leder: Jørgen Rasmussen, 2057 8982.

 

Lørdag, 1/9: Vestskoven - en 51 år gammel dame i sensommerdress

Sidst jeg havde en tur til Vestskoven, Skærtorsdag, stod himmel og hav i ét med sne og blæst. Nu håber jeg på skønt sensommervejr og vender turen noget på hovedet. Vi skal stadig gå i skov og åbent land samt tage et smut ind i vikingelandsbyen og også bestige et bjerg. Medbring mad og drikke til pauserne og husk godt fodtøj.

Tur: Ca. 12-13 km.

Fra: Bus 400S busstoppested ”Sydbuen” i Ballerup, kl. 09.30.

Til: Samme sted, ca. kl. 14.00.

Leder: Lene Hansen, 2448 4012.

 

Lørdag, 8/9: Ledreborg-skovene

Turen i det afvekslende område bringer os op i højder og ned i dale. Der kan være vådt, så husk pas-sende fodtøj.

Tur: 17,5 km.

Fra: Lejre st. kl. 09.45.

Til: Samme sted ca. kl. 15.00.

Leder: John Bracker Larsen, 2137 3539.

 

Søndag, 9/9: Vandring med grill – 29, 22, 15, 9 eller 5 km – tilmelding nødvendig

DVL-Lyngby vil igen i år takke de trofaste medlemmer, der har gået med os mange gange gennem årene, og som dermed har været med til at støtte op om afdelingens eksistens. Derfor inviterer vi nu til en vandretur, der afsluttes med et grill-arrangement. Vi starter med en vandretur på 29 km. Du kan gå med fra star-ten eller deltage på de sidste 22, 15, 9 eller 5 km. Vi slutter ved bålpladserne på Skodsborg Station kl. 16:15, hvor vi er klar med grillkød, salat og øl, vin eller vand.

Tilmelding

Deltagelse er kun for DVL-medlemmer og gratis, men tilmelding er nødvendig. Du tilmelder dig ved at sende en mail til vandrefest@dvl-lyngby.dk med:

  • for- og efternavn
  • DVL-medlemsnummer
  • Tur 29, 22, 15, 9 eller 5 km.
  • Hvis du ikke er så godt gående længere er du velkomment til kun at deltage i grill - skriv til os.

Tilmeldingen skal ske senest den 1/9. I ugen op til vandrefesten modtager du en bekræftelse, som du skal medbringe på dagen. Der er kun plads til de første 100, der tilmelder sig, så skynd dig, hvis du skal have en plads.

Tur: 29 km. Fra: Skodsborg st. kl. 08.00. Til: Skodsborg st. kl. 16.15.

Tur: 22 km. Fra: Klampenborg st. kl. 09.45. Til: Skodsborg st. kl. 16.15.

Tur: 15 km. Fra: Lyngby st. kl. 12.20. Til: Skodsborg st. kl. 16.15.

Tur: 9 km. Fra: Ørholm st. kl. 13:50. Til: Skodsborg st. kl. 16.15.

Tur: 5 km. Fra: Nærum st. kl. 15.00. Til: Skodsborg st. kl. 16.15.

Pris: 0 kr., ikke-medlemmer: Ingen adgang

Ledere: Michael Olsen, 3031 3270 og Søren P. Petersen, 2627 4289.

Se også Friluftsrådets hjemmeside Naturens Dag (Bevæg dig i naturen).

 

Søndag, 9/9: Maritim vandring: 3 havne og alt det indimellem

Ad stier og mest små veje kommer vi igennem 3 havne, passerer nogle vandløb og kommer forbi en god del vand i naturen langs kysten. Det hele kobles sammen med små fortællinger om fortid, nutid og fremtid. Kuperet, 3 pauser, 4,5 km/t (normal gang).

Tur: 24 km.

Fra: Nivå st. kl. 09.00.

Til: Skodsborg st., kl. 16.00.

Leder: Jørgen Rasmussen, 2057 8982.

 

Søndag, 16/9: Vandrernes Dag: Historier i Nørreskoven – nogle er sande

Turen fører os sydpå langs Farum Sø, gennem Nørreskoven og Frederiksdal Storskov og Bøndernes Hegn til Bagsværd Sø. Herfra går det mod nord langs Furesøen til Furesøbad, hvor vi holder pause sammen med de andre ture. Herfra tilbage til Farum st. Det går lidt op og ned – som sædvanligt.

Tur: 16 km.

Fra: Farum st. kl. 09.00.

Til: Samme sted kl. 15:30.

Leder: Søren P. Petersen, 2627 4289.

 

Søndag, 16/9: Vandrernes Dag: Langs Furesøen

Fra Holte st. går vi gennem Vaserne til Bistrup, herfra videre ad de grønne stier over Stavnsholt til Fu-resøbad i Farum, hvor vi holder pause sammen med de andre ture. Herefter følges vi med Søren P. Petersens hold til Farum st. Hastighed ca. 4,5 km/t.

Tur: 11 km.

Fra: Holte st. kl. 11.00.

Til: Farum st., kl. 15.30.

Leder: Erik Christiansen, 2346 2460.

 

Fredag, 21/9: Tur på Bispebjerg og Nordvest

Først skal vi se, hvor langt de er nået med Nørrebro metrostation. Derefter kommer vi forbi højhuset Nordbro, Bispebjerg Bakke, Bispebjerg Hospital, Grundtvigskirken og Bispebjerg Kirkegård. Vi skal også gennem Nordvest Parken. Vi holder en pause undervejs.

Tur: 8-9 km.

Fra: Nørrebro st., forhallen, kl. 10.00.

Til: Samme sted ca. kl. 13.00.

Leder: Per Bak Olesen, 2057 5671.

 

Søndag, 23/9: Maritime vandringer. Stafet rundt langs Nordsjællands kyster 14: Skodsborg-Hellerup

Vi kan ikke komme tæt på vandet hele tiden, men vi gør det så godt vi kan på denne sensommertur. Turen går via Standmøllen, Taarbæk, Klampenborg, Skovshoved, Charlottenlund Fort og Øregårdsparken til Hellerup Havn med pitstop i sejlklubben. Vi runder Tuborg Havn inden turen slutter ved Hellerup station. Hovedsagelig asfalt.

Forhåndstilmelding: Af hensyn til serveringen i Hellerup Sejlklub beder vi om tilmelding senest mandag 17/9 på christian44@email.dk.

Tur: Ca. 20 km

Fra: Skodsborg st. kl 10.00

Til: Hellerup st. kl 16.30

Ledere: Chr. Lauritzen, Gentofte afd., 2029 9574, og Erik Christiansen, Lyngby afd., 2346 2460.

 

Søndag, 30/9: St. Dyrehave

Turen går fra Hillerød station på kryds og tværs i Store Dyrehave, hvor man bl.a. følger nogle af de lange lige veje i det gamle parforcejagtområde. På turen fortælles lidt om områdets seværdigheder. Der vandres på skovstier og asfalt med en hastighed på ca. 4,5 km i timen.

Tur: ca. 21 km.

Fra: Hillerød st. kl. 10.00.

Til: Samme sted kl. ca. 16.00.

Leder: Nina Rasmussen, 2948 2598.

 

Lørdag, 6/10: 50 km for ”de seje”. Del 1: Holte til Holte – en omvej

100 km på en weekend. Del 1 går først mod syd-øst over Brede Bakker, Dyrehavegård, Jægersborg Dyrehave og Hegn, Trørød Hegn, Maglemosen, Folehaven og Fredstoften. På vejen tilbage kommer vi bl.a. igennem Stadsevang, Sjælsø Lund, Næbbegård Plantage og Rudeskov. Der er 5 pauser undervejs, hvoraf DVL-Lyngby giver kager i den ene pause.

Tur: 50 km.

Fra: Holte st. kl. 8.00.

Til: Samme sted ca. kl. 20.00.

Leder: Søren P. Petersen, 2627 4289.

 

Søndag, 7/10: 50 km for ”de seje”. Del 2: med spejderne

Deltagelse på denne tur forudsætter, at du har gået med på del 1 den 6/10 og har klaret dig gennem turen uden problemer. Detaljerne om mødested m.m. aftales med turlederen den 6/10. Turen går gen-nem Jægersborg Hegn, Jægersborg Dyrehave og rundt om Furesøen. Turen er arrangeret i samarbejde med 1. Holte Gruppe, Det Danske Spejderkorps.

Tur: 50 km.

Fra: Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte, kl. 06.00.

Til: Samme sted ca. kl. 20.00.

Pris: Gratis for alle.

Leder: Søren P. Petersen, 2627 4289.

 

Tirsdag, 9/10: Planlægningsmøde

Kom og vær med. På mødet planlægger vi Lyngby afdelings fremtidige ture, som skal med i ”Vandre-Liv”. Alle, som har lyst til at være med, komme med gode ideer eller måske bare hilse på, er meget velkomne. Vi giver en kop kaffe.

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, Lyngby.

Fra: Kl. 19.00.

Til: Kl. 21.30.

Leder: Lyngby afd., 2627 4289.

 

Søndag, 14/10: Dyrehavens vandrere – Dyrehaven om efteråret

Gå med på den månedlige vandretur i den dejlige gamle dyrehave, hvor vi denne gang bl.a. ser på Ul-vedalene efter ”Røde Orm” og så direkte til slottet.

Der er en lille pause undervejs, så tag termoflasken med i rygsækken.

Tur: 7 km.

Fra: Klampenborg st. kl. 14.10.

Til: Samme sted kl. 16.10.

Leder: Jørgen Rasmussen, 2057 8982.

 

Lørdag, 20/10: MV: Maritim vandring i Gribskov

Vi går en efterårstur i Gribskov, hvor vi nyder skoven og nogle af søerne. Turen tager os til Esrum Sø og et stykke langs søen. På vej tilbage går vi via Store Gribsø og langs fiskeørnereservatet. Måske er vi heldige at se ørnene! Medbring mad og drikke til et par pauser og godt fodtøj samt måske en kikkert.

Tur: 17 km.

Fra: Kagerup Station kl. 10:15.

Til: Samme sted kl. 16:00.

Leder: Lene Hansen, 2448 4012.

 

Fredag, 26/10: I ungdomsoprørets fodspor

Der er nu gået halvtreds år siden starten på ungdomsoprøret. Vi vil gå en tur rundt til de steder, hvor der skete noget spændende i sluttresserne og starten af 70’erne. Turlederen vil fortælle om, hvad han oplevede. Har du noget spændende at fortælle, så send mig en mail.

Tur: 8-9 km.

Fra: Østerport st. kl. 10.00 foran Den Frie Udstillingsbygning

Til: En station senest kl. 14.00

Leder: Per Bak Olesen, 2057 5671, perbakolesen@gmail.com

 

Lørdag, 27/10: Kullen fra Mölle til Arild

Mellem de to maleriske havnebyer Mölle og Arild vandrer vi på Skåneleden i Kullabergs Naturreser-vat. Der bydes på fantastiske udsigter det meste af vejen. Turen er afvekslende med skov, bække og klippeformationer. Meget kuperet terræn! Svær. Støvler anbefales. Maks. 20 deltagere. Tilmelding på steen.malmlin@gmail.com eller ring.

Tur: 17 km.

Fra Helsingør St. kl. 8.15 ved Scandlines billetkontor.

Til: Samme sted kl. 18.20.

Pris: Ekskl. færgebillet 130 kr. kontant. Kun for medlemmer.

Ledere: Erik Christiansen (Lyngby), 2346 2460, og Steen Malmlin (Nordsjælland), 5070 0308, steen.malmlin@gmail.com.

 

Lørdag, 27/10: Metrolinje M4

M4 er en metrolinje, der er planlagt at forløbe fra Ny Ellebjerg st. over Sydhavnen gennem City til Nordhavnen. Forbindelsen til Nordhavnen åbner primo 2020, mens stykket gennem Sydhavnen til Ny Ellebjerg først er færdig 2024. Vi går hele vejen og ser, hvor de nye metrostationer kommer til at ligge.

Tur: 17,5 km.

Fra: Ny Ellebjerg st. ved S-togslinje F kl. 10.00.

Til: Nordhavn st. kl. 15.00.

Leder: Per Bak Olesen, 2057 5671.

 

Søndag, 28/10: Skovene ved Aastrup Kloster, Tadre Mølle og Sonnerupgård

Vi mødes på Hvalsø st. og tager bus 219 kl. 10.19 til Torpe Skov. Herfra følger vi stier tilbage til Hval-sø st. Dejligt varieret område, gravhøje, åløb og flotte bygninger.

Tur: 17 km.

Fra: Hvalsø st. kl. 10.10, bus 219 kl. 10.19 til Torpe.

Til: Samme sted kl. 16.00.

Ledere: Erik Christiansen, 2346 2460, og John Bracker Larsen, 2137 3539.

 

Søndag, 28/10: Geelskov og Ravnholm Skov

Kom med på en dejlig tur gennem skoven i efterårsdragt. Vi går rask til og holder et par pauser for at nyde den skønne natur og det bakkede landskab. Husk mad og drikke samt godt fodtøj.

Tur: 10 km.

Fra: Holte st. ud mod busholdepladsen kl 10:30.

Til: Samme sted kl 13:30.

Leder: Lene Hansen, 2448 4012.