Lyngby-traverne

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 9/10 2018

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

Lyngby-traverne

Lørdagsture & Onsdagsture

Prøv en kort tur i godt selskab

I godt selskab kan du gå længere, end du tror, og du vil opleve, at selv i din nærmeste omegn er der listige stier og interessante steder, du ikke kender. Tag blot travetøjet på, og mød op på stationen. Tilmelding er ikke nødvendig, og du behøver ikke at være medlem.

 

Turene er 6-8 km lange og tager 2-2½ timer. Farten er ca. 4,5 km/t og terrænet er letgået.

Medbring lidt at spise og drikke til en lille pause ca. midtvejs.

 

Pris

Prisen for deltagelse er, hvis ikke andet er angivet i annoncen:

  • Medlemmer: Gratis.
  • Ikke-medlemmer: 30 kr.

 

Lyngby-traverne: Lørdage

Lørdagsturene starter fra en station i Hovedstadsområdet kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 16.00-16.30.

13/10: Skodsborg st.

Bøllemosen med spektakulær oplevelse

Bøllemosen i Jægersborg Hegn - den nordligste del af Dyrehaven - har fået en ny 290 m lang gangbro, hvor der venter en spektakulær oplevelse. Gangbroen kanter sig igennem og skifter hele tiden perspek-tiv og giver varierede kig ud over mosen. Her vokser planter, som har tilpasset sig de helt særlige livs-betingelser.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

20/10: Birkerød st.

Rundt om Birkerød station

Lørdagsturen går langs stier, en smule langs boligveje i et let kuperet terræn.

Jørgen Rasmussen, 2057 8982.

 

27/10: Nærum st.

Kirkeskoven og Søllerød Sø

Vi tager en rask tur rundt i nærområdet.

Lene Hansen, 2448 4012.

 

3/11: Ballerup st.

Senefterår i Ballerups omegn

Vi mødes ved stationskiosken. Der gemmer sig mange spændende og hyggelige steder i nærheden af Ballerup. Fx landsbyen Pederstrup og skoven Jonstrup Vang. Medbring forplejning til en kort pause og godt fodtøj.

Lene Hansen, 2448 4012.

 

10/11: Brede st.

Brede og Ørholm

Vi følger Mølleåen fra Brede til broen ved Ravnholm. Herfra går vi tilbage på den anden side.

Erik Christiansen, 2346 2460.

 

17/11: Klampenborg st.

Skov, strand og sommerhuse

Marianne Ottesen, 4046 3354.

 

24/11: Holte st.

Vaserne

Jan og Per Krønert, 2794 5734.

 

1/12: Allerød st.

Vinterlandskabet i Kattehale Mose

Naturen skifter med årstiderne, og også om vinteren er Kattehale Mose et besøg værd. Området er et fredet og unikt varieret naturområde med græssende køer, enge, søer, tørvemoser og krat. Det åbne landskab med de flotte udsigter og ikke mindst de kulturhistoriske spor efter teglværkstiden præger området. Vi kommer forbi det nu nedlagte Blovstrød Teglværk, som i sin storhedstid var et af Nordeuropas største. Tempoet er moderat. Der bliver en pause undervejs, så tag lidt mad og drikke med og husk fornuftigt fodtøj.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

8/12: Holte st.

Næsseslottet

Marianne Ottesen, 4046 3354.

 

15/12: Bagsværd st.

Rundt om Bagsværd Sø

Turen går rundt om Bagsværd Sø, hvor naturen i og omkring søen er varieret og interessant. Bagsværd Sø er tidligere en mølledam og er den næststørste sø i Mølleåsystemet. Søen adskiller sig fra de andre søer i kommunen ved, at den siden 1930'erne er blevet brugt til kaproning i internationalt regi. Der bliver en pause undervejs, så tag lidt mad og drikke med og husk fornuftigt fodtøj.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

22/12: Nærum st.

Rådvad-Nærum

Bent V. Rasmussen, 2168 9061.

 

29/12: Ryparken st.

Ryvangen Naturpark og Mindelunden

Året 2018 er næsten gået, og vi skal gå en stille tur i Ryvangen, der er forvandlet fra kaserne til naturpark og Mindelund, efter at militæret for 20 år siden rømmede området.

Lene Hansen, 244 4012.

 

5/1-2019: Klampenborg st.

Ordrup Krat Batteri

Søren P. Petersen, 2627 4289.