Lyngby-traverne

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 16/6 2018

Lyngby-traverne

Lørdagsture & Onsdagsture

Prøv en kort tur i godt selskab

I godt selskab kan du gå længere, end du tror, og du vil opleve, at selv i din nærmeste omegn er der listige stier og interessante steder, du ikke kender. Tag blot travetøjet på, og mød op på stationen. Tilmelding er ikke nødvendig, og du behøver ikke at være medlem.

 

Turene er 6-8 km lange og tager 2-2½ timer. Farten er ca. 4,5 km/t og terrænet er letgået.

Medbring lidt at spise og drikke til en lille pause ca. midtvejs.

 

Pris

Prisen for deltagelse er, hvis ikke andet er angivet i annoncen:

  • Medlemmer: Gratis.
  • Ikke-medlemmer: 30 kr.

 

Lyngby-traverne: Onsdage

Onsdagsturene starter fra en station i Hovedstadsområdet kl. 19.00 og slutter samme sted kl. 21.00-21.30.

20/6: Emdrup st.

Utterslev Mose

Tage Jensen, 3969 3300.

 

27/6: Sorgenfri st.

Maritim vandring: Lyngby Åmose

Turen går til Lyngby Åmose, hvor vi passerer fattigkær, kanaler, gamle træer og nyder den særlige urskovsagtige stemning, der ofte er i Åmosen på en forhåbentlig varm sommeraften. Der afholdes en kort pause undervejs. Medbring evt. fortæring og siddeunderlag.

Nina Rasmussen, 2948 2598.

 

4/7: Holte st.

Maritim Vandring: Vaserne

Turen går til Vaserne, der består af ca. 86 ha rørskov, ellekrat, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, gammel løvskov og enge. En mosaik af forskellige naturtyper, der giver gode levevilkår for et rigt fugle- og planteliv. Der afholdes en kort pause undervejs. Medbring evt. fortæring og siddeunderlag.

Nina Rasmussen, 2948 2598.

 

11/7: Sorgenfri st.

Frederiksdal – Sophienholm

Bent Vinkler Rasmussen, 2168 9081.

 

18/7: Sorgenfri st.

Sorgenfri og det gamle Virum

Erik Christiansen, 2346 2460.

 

25/7: Nærum st.

Det danske Schweiz

Fra Nærum station går turen til Ravneholm skov, der også kaldes ”Det danske Schweiz” på grund af det kuperede terræn. I området findes både gamle bronzealderhøje og gamle hulveje. Der afholdes en kort pause undervejs. Medbring evt. fortæring og siddeunderlag.

Nina Rasmussen, 2948 2598.

 

1/8: Malmparken st.

Rundt om Harrestrup Ådal (den gamle Skovlunde Flyveplads)

Lene Hansen, 2448 4012.

 

8/8: Allerød st.

Gennem skoven i Tokkekøb Hegn

På turen går vi gennem frodig skov, hvor krogede gamle ege og høje bøgetræer veksler med lysninger og et væld af småsøer. Vi går op på Ringsbjerg, som med sine 69 m er skovens højeste punkt. Tokke-køb Hegn er berømt for sine mange stendysser fra bondestenalderen; flere er meget velbevarede.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

15/8: Allerød st.

Kulturlandskaber i Kattehale Mose

Kattehale Mose er et fredet og unikt varieret naturområde med græssende køer, enge, søer, tørvemoser og krat. Det åbne landskab med de flotte udsigter og ikke mindst de kulturhistoriske spor efter tegl-værkstiden præger området. Vi kommer forbi det nu nedlagte Blovstrød Teglværk, som i sin storheds-tid var et af Nordeuropas største.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

22/8: Helsingør st.

Øresundstold

Marianne Ottesen, 4046 3354.

 

29/8: Brede st.

Lagkagetur (3 km) til Bents kolonihave

(turen er gratis for alle, medbring selv kaffe og te)

Birgit Mollerup, 3967 0751 og Tage Jensen, 4052 2932.

Lyngby-traverne: Lørdage

Lørdagsturene starter fra en station i Hovedstadsområdet kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 16.00-16.30.

.1/9: Skodsborg st.

Skodsborgruten

Kirsten Nykjær Kragh, 2982 2619

 

15/9: Humlebæk st.

Humlebæk og Krogerup

Igennem Kirke- og Abelonekoven og Krogerup Avlsgaard, forbi Krogerup Højskole og langs kysten, hvor vi passerer havnen og kan kigge op på Louisiana.

Jørgen Rasmussen, 2057 8982.