Lyngby-traverne

Hjemmeside: Søren P. Petersen

Illustrationer: Erik Bay

Opdateret: 18/11 2018

Klik på illustrationen for at

se den i fuld størrelse.

Lyngby-traverne

Lørdagsture & Onsdagsture

Prøv en kort tur i godt selskab

I godt selskab kan du gå længere, end du tror, og du vil opleve, at selv i din nærmeste omegn er der listige stier og interessante steder, du ikke kender. Tag blot travetøjet på, og mød op på stationen. Tilmelding er ikke nødvendig, og du behøver ikke at være medlem.

 

Turene er 6-8 km lange og tager 2-2½ timer. Farten er ca. 4,5 km/t og terrænet er letgået.

Medbring lidt at spise og drikke til en lille pause ca. midtvejs.

 

Pris

Prisen for deltagelse er, hvis ikke andet er angivet i annoncen:

  • Medlemmer: Gratis.
  • Ikke-medlemmer: 30 kr.

 

Lyngby-traverne: Lørdage

Lørdagsturene starter fra en station i Hovedstadsområdet kl. 14.00 og slutter samme sted kl. 16.00-16.30.

24/11: Holte st.

Vaserne

Jan og Per Krønert, 2794 5734.

 

1/12: Allerød st.

Vinterlandskabet i Kattehale Mose

Naturen skifter med årstiderne, og også om vinteren er Kattehale Mose et besøg værd. Området er et fredet og unikt varieret naturområde med græssende køer, enge, søer, tørvemoser og krat. Det åbne landskab med de flotte udsigter og ikke mindst de kulturhistoriske spor efter teglværkstiden præger området. Vi kommer forbi det nu nedlagte Blovstrød Teglværk, som i sin storhedstid var et af Nordeuropas største. Tempoet er moderat. Der bliver en pause undervejs, så tag lidt mad og drikke med og husk fornuftigt fodtøj.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

8/12: Holte st.

Næsseslottet

Marianne Ottesen, 4046 3354.

 

15/12: Bagsværd st.

Rundt om Bagsværd Sø

Turen går rundt om Bagsværd Sø, hvor naturen i og omkring søen er varieret og interessant. Bagsværd Sø er tidligere en mølledam og er den næststørste sø i Mølleåsystemet. Søen adskiller sig fra de andre søer i kommunen ved, at den siden 1930'erne er blevet brugt til kaproning i internationalt regi. Der bliver en pause undervejs, så tag lidt mad og drikke med og husk fornuftigt fodtøj.

Karen Boldsen, 2892 5101.

 

22/12: Nærum st.

Rådvad-Nærum

Bent V. Rasmussen, 2168 9061.

 

29/12: Ryparken st.

Ryvangen Naturpark og Mindelunden

Året 2018 er næsten gået, og vi skal gå en stille tur i Ryvangen, der er forvandlet fra kaserne til naturpark og Mindelund, efter at militæret for 20 år siden rømmede området.

Lene Hansen, 2448 4012.

 

5/1-2019: Klampenborg st.

Ordrup Krat Batteri

Søren P. Petersen, 2627 4289.

 

12/1:Skovbrynet St.

Vandretur i Frederiksdal Storskov

Frederiksdal Gods med tilhørende skove blev fredet allerede i 1943 på grund af dets store landskabelige værdier og dets betydning som udflugtsmål. Frederiksdal Storskov kan opleves langs de stejle skovbevoksede skrænter mod Furesøen og langs skovbrynene, hvor de mange jorddiger vidner om, at Frederiksdal Storskov var kongelig dyrehave fra 1668 til 1739. Vi går en varieret tur gennem skoven langs Bagsværd Sø og Furesø og krydser Mølleåen ved Frederiksdal Sluse og ved Hjortholm Voldsted.

Karen Boldsen, 2892 5101

 

19/1: Klampenborg St.

Verdensklassenatur i Dyrehaven

Dyrehaven har med sine skovpartier, ældgamle, fritstående egetræer og udstrakte sletter med hjorteflokke stort set været uberørt i 350 år. Træerne får lov til at stå, indtil de falder om af ælde. I Jægersborg Dyrehave er det hjortene, der har formet det åbne landskab og det frie udsyn ved at afbide alt, hvad de kan nå af lavtsiddende blade og skud. Vi går en varieret tur forbi Kirsten Piils Kilde, Kildesøen og Ulvedalene.

Karen Boldsen, 2892 5101

 

26/1: Holte st.

Frederikslund Skov

Marianne Ottesen, 4046 3354

 

2/2: Brede St.

Ravnholm, Nymølle, Ørholm

Bent V. Rasmussen, 2168 9081

 

9/2: Farum St.

Det gamle og nye Farum

Vi går igennem det gamle Farum og sammenligner med det nye.

Erik Christiansen, 2346 2460

 

16/2: Roskilde St.

Roskilde by, havn og vikinger

Vi følger sporene af det helt gamle Roskilde, passerer Museumsøen og tjekker, om Vikingeskibsmuseet stadig er på sin plads.

Jørgen Rasmussen, 2057 8982

 

23/2: Bagsværd St.

Smørmosen og Fedtmosen

Lene Hansen, 2448 4012

 

2/3: Skodsborg St.

Bøllemosen og Jægersborg Hegn

Jan og Per Krønert, 2794 5734